Vores betingelser

Mission:

Det er vores mission succesfuldt at kunne hjælpe alle danske virksomheder med at blive bedre til at kommunikere internationalt med deres kunder og samarbejdspartnere.

Vision:

Det er vores vision, at vores kursister i løbet af kurset – uanset baggrund og niveau, udvikler deres sproglige kompetencer, og at vores kunder anerkender os som værende en troværdig og kompetent samarbejdspartner, når det drejer sig om skræddersyede sprogkurser til det danske erhvervsliv.

Vores kundegrupper: Alle danske virksomheder inden for alle brancher og størrelser, jobcentre, kommuner, samt private projekter.

Sprogtest: Vi foretager altid en “gratis” sprogtest/vurdering inden undervisningsstart for at sikre os det rigtige niveau samt præcisering af mål og materiale. Efter sprogtesten tager vi en individuel samtale med kursisten, hvor behov og kompetencer konkretiseres. Sprogtesten foretages kun, når aftalen er på plads. Ved annullering af ordren betales 50% af totalbeløbet inkl. moms og sprogtesten. 

Kvalitetssikring: Vi laver opfølgninger i løbet af et forløb. Antallet af opfølgninger afhænger af kursets længde og ligger normalt mellem 2 og 3.

Kursusevaluering: Efter endt kursus sender vi et evalueringsskema med mail til deltagerne. Evalueringer efter et kursusforløb er en forudsætning for, at vi kan rette op på fejl og mangler, og for at vi kan dygtiggøre os og løbende forbedre vores kvalitet. Vi takker hermed alle vores kursister, fordi de hjælper os med at forbedre kvaliteten af vores undervisning.

Betingelser: Forudbetaling, 10, 14 eller 30 dage netto. Faktureres lige inden opstarten af forløbet. Afbud senest 12 timer før ved onlineundervisning og 24 timer før ved face2face. Afbud til underviseren eller Lengua-Global. Et kursusforløb strækker sig fra 1-18 måneder, m.m. andet er aftalt. Varigheden afhænger af, hvor mange lektioner du har købt. Vi giver ikke penge retur. Ved annullering af nye ordre betales 50 % af det fulde beløb inkl. moms.

Kørsel ved undervisning face2face: Vi forsørger altid, at finde en underviser nær dig, for at reducere kørselsomkostninger. 

Kursusbevis: Vi udsteder et kursusbevis til den enkelte deltager, som ønsker det, hvor vi anvender CEF-skalaen (Common European Framework), som er internationalt anerkendt = (fælles europæisk målestok for beskrivelse af fremmedsprogskompetencer).

CEF-skalaen

Tilfredse kunder

Lengua-Global - Sprogkurser til erhverv og private